Как да отстранявате неизправности на дънната платка на Dell Inspiron

Дънната платка е от решаващо значение за работата на Dell Inspiron; тя се състои от сложен модел вериги, използвани за предаване на данни и електричество към компоненти, свързани към платката. Ако дънната платка се повреди, хардуерните устройства може да спрат да реагират или лаптопът да замръзне или да не успее да се включи. Dell предоставя услуги за ремонт на своите клиенти, но може да отнеме седмици, докато производителят на компютъра ви върне компютъра. За повечето малки предприятия загубата на важна част от оборудването за толкова дълго време може да има вредни ефекти върху работата. Преди да се свържете с Dell за помощ, извършете отстраняване на неизправности на устройството, за да определите дали компютърът се нуждае от услуги за ремонт или дали проблемът може да бъде разрешен без външна помощ.

1

Проверете светодиода на индикатора на захранването отпред на Dell Inspiron, за да потвърдите, че компютърът е изключен. Ако светодиодът свети, задръжте бутона за захранване за 10 секунди, за да изключите компютъра.

2

Проверете дали захранващият адаптер е свързан към жака за постоянен ток, разположен отстрани на компютъра, и след това потвърдете, че другият край на захранващия адаптер е включен в работещ контакт. Натиснете бутона за захранване, за да включите компютъра.

3

Слушайте за поредица от звукови сигнали, наречени звукови кодове, които сочат към проблем с хардуера. Един или три звукови сигнала показват повреда на дънната платка.

4

Проверете екрана за съобщение за грешка, ако компютърът не успее да издава звуков сигнал. Съобщенията "CMOS Checksum Error" и "No Timer Tick Interrupt" сочат към повреда на дънната платка.

5

Рестартирайте компютъра, ако не се появи съобщение за грешка. Натиснете "F12" на екрана с логото на Dell, за да заредите менюто за зареждане.

6

Използвайте бутоните за посока, за да изберете „Диагностика“. Натиснете "Enter", за да стартирате Pre-Boot Assessment, основен диагностичен тест, който проверява критичен хардуер за грешки.

7

Натиснете "N", ако бъдете подканени и след това натиснете който и да е клавиш, за да отидете на Dell Diagnostics. Щракнете върху „Разширен тест“, за да извършите изчерпателна диагностика на устройствата, свързани към системата. Ако по време на теста бъде открита грешка, запишете свързаното съобщение и следвайте предоставените стъпки за отстраняване на неизправности, ако е приложимо.

8

Щракнете върху „Изход“, ако разширеният тест разреши без проблем. Натиснете "F2" на екрана с логото, за да преминете към настройка на системата.

9

Използвайте подложката за посока, за да изберете „Поддръжка“ и след това натиснете „+“, за да видите повече опции.

10

Изберете „Зареждане по подразбиране“. Натиснете "Enter" и следвайте указанията на екрана, за да върнете хардуерните настройки към първоначалната им конфигурация.

11

Натиснете "Esc." Изберете "Save / Exit" и след това натиснете "Enter", за да излезете от настройката. Ако грешки, свързани с дънната платка, все още се появяват въпреки отстраняването на неизправности, свържете се с Dell за допълнителна помощ.

скорошни публикации