Сила и слабост на лидерството

Успешните лидери използват силните си страни, за да влияят на другите и полагат усилия да минимизират слабостите, които пречат на способността им да водят. Ефективните лидери могат да превърнат слабостите в положителни характеристики чрез усърдни усилия. В същото време те последователно работят за увеличаване на силните си страни, докато търсят помощ за преодоляване на слабите черти.

Оценка

За да се възползвате от силните си страни, трябва да оцените своите умения и стил на ръководство, за да знаете къде сте най-силни и кои области се нуждаят от работа. Например, ако съчувствате добре на хората, можете лесно да спечелите доверието им, но ако имате увреждане като разстройство с дефицит на вниманието, може да имате проблеми с изпълнението на обещанията. Доверието, което толкова лесно събирате, скоро губи своята ефективност, ако не се обърнете към случайните си последващи умения. Въпреки че самооценката може да се окаже полезна, кариерният съветник или треньор може да бъде по-ефективен, за да ви помогне да оцените своите силни и слаби страни. Информираността за вашите силни и слаби страни е един от най-мощните инструменти, които можете да притежавате, за да израствате като успешен лидер.

Доказателство

Друг начин да прецените ефективността си е да вземете предвид резултатите си. Повтарящите се проблеми могат да сигнализират за област, в която трябва да отделите повече усилия. Например, ако вашите предложения постоянно се игнорират, може да се наложи да поработите върху уменията си за комуникация. Ако многократно ви се налага да се обяснявате на дъската си, може да се наложи да отделите повече време за изграждане на взаимоотношения. Обмислете вашите минали постижения и на какви силни страни сте разчитали, за да постигнете тези резултати. Може да сте станали самодоволни и да позволите на вашите слабости да засенчат силните ви костюми.

Помощ

Лидерите имат природни таланти, върху които изграждат своя успех. Вместо да се опитват да копират други стилове на лидерство, те разчитат на положителните силни страни, които работят за тях. След като установите собствените си силни страни, работете върху разработването на тези атрибути. Можете да наемете хора, които да изпълняват задачи и задължения, за които нямате страст. Например изпълнителен асистент може да планира вашия график и да организира срещи, ако планирането не е вашата най-силна характеристика. Ако сте харизматичен и страстен говорител, но имате проблеми с оформянето на мислите си, можете да наемете автор на реч, който да ви помогне да въведете идеите си в управляем формат. Ефективните лидери търсят помощ, когато е необходимо и насърчават другите да развият свои собствени природни таланти за общото благо на организацията, знаейки, че работата на подчинените рефлектира върху успеха на лидера.

Баланс

Намирането на баланс между вашите силни и слаби страни е ключов компонент на успешното лидерство. Дори силните страни, върху които сте изградили репутацията си, могат да се превърнат в слабости, когато станат небалансирани. Например, ако имате превъзходни аналитични умения, които ви позволяват да прогнозирате със забележителна точност, тази характеристика може да се превърне в слабост, ако в крайна сметка свръханализирате ситуациите до парализа. Ако сте опитен говорител и комуникатор, силните ви страни могат да се обърнат срещу вас, ако не включите достатъчно умения за слушане във взаимоотношенията си. Редовните инвентаризации на вашето собствено представяне и резултати могат да ви помогнат да идентифицирате силните и слабите страни, които са станали небалансирани.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found