Как да извършите тест за връзка на iMac

Apple предоставя различни диагностични инструменти, за да ви помогне при отстраняване на проблеми с iMac. Инструментът за мрежова диагностика предлага тест за свързване, за да гарантира, че компютърът ви правилно комуникира с вашия рутер. Стартирайте инструмента за диагностика на мрежата, за да идентифицирате и отстраните проблеми с връзката между вашата мрежа и вашия iMac.

1

Щракнете върху иконата "Apple" и след това върху опцията "System Preferences", за да отворите менюто System Preferences.

2

Щракнете върху иконата „Мрежа“ в раздела Интернет и безжична връзка в менюто Системни предпочитания.

3

Щракнете върху опцията „Assist Me“ и след това върху „Diagnostics“. Инструментът за мрежова диагностика провежда тестове за свързване между вашия компютър и рутер. Показва се информация за вашата връзка. Ако вашият iMac може успешно да комуникира с рутера и интернет, тестовете за свързване са успешни. Ако тестът за връзка установи, че компютърът ви не може да комуникира с мрежата, тестът е неуспешен.

скорошни публикации